Charles Explorer logo
🇬🇧

Paleoslavistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500543

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Periodizace vývoje od indoevropštiny k praslovanštině. Pravlast a etnogeneze Slovanů.

Otázka baltoslovanské jazykové jednoty. Satemová změna a vznik slovanského ch. Zákon otevřených slabik.

Přechod kvantity v kvalitu. Tendence k slabičnému synharmonismu (palatalizace, přehlásky).

Monoftongizace diftongů, vývoj skupin C+j, vznik nosovek a jerů, metateze likvid. Fonologický systém ke konci praslovanského období.

Rozpad slovanské jazykové jednoty. Morfologická charakteristika praslovanštiny.

Slovní zásoba, slovotvorba a syntax.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je s jazykovým vývojem (především hláskoslovným) od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty.