Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Testing and Evaluating

Class at Faculty of Arts |
ABO500584

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Principy jazykového testování, zkoušky z češtiny

Postup konstrukce didaktického testu, role testových specifikací

Typy testových úloh, jejich vlastnosti

Testování čtení

Testování čtení

Testování poslechu s porozuměním

Testování mluvení

Testování psaní

Hodnotící škály

Standard setting

Statistika pro účely jazykového testování

Hodnocení v předmětu český jazyk

Sebehodnocení v jazykovém vyučování

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře se seznámíme s teorií a praxí tvorby didaktických testů i dalšími způsoby hodnocení se zřetelem k didaktice češtiny jako cizího/druhého jazyka.