Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammar and Semantics I

Class at Faculty of Arts |
ABO500621

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznamuje se základním teoretickým a analytickým aparátem kognitivně založených lingvistických teorií a na příkladu jevů různého typu vede k osvojení principů kognitivně orientované analýzy lingvistického materiálu.