Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of Poetry, Prose Fiction and Drama in Educational Context (with Focus on Contemporary Literature)

Class at Faculty of Arts |
ABO500643

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář navazuje na přednášku Úvod do literární vědy.

Kurz tvoří dvě oblasti: jednak čtení odborných studií k fundamentálním tématům literární teorie a rozprava nad nimi,jednak také analýza a interpretace vybraných uměleckých textů. Umělecké texty jsou vybírány z období literatury po roce 1989.

Study programmes