Charles Explorer logo
🇬🇧

Master's Thesis Seminar (Czech Language)

Class at Faculty of Arts |
ABO500654

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se dělí na paralelní tematické skupiny podle počtu a zaměření závěrečných prací studentů.

Setkání každé skupiny se koná dle stanoveného rozpisu minimálně pětkrát za semestr, v případě vyššího počtu studentů i vícekrát. Studenti, jejichž téma závěrečné práce stojí na přechodu mezi uvedenými oblastmi, anebo je zcela mimoběžné, nechť předem konzultují své zařazení s garanty jednotlivých skupin.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu.

Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.