Charles Explorer logo
🇬🇧

Pilot Testing of Communication Functions II

Class at Faculty of Arts |
ABO500659

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V navazujícím kurzu pro zasvěcené studenty, kteří absolvovali předchozí semestr kurz s názvem Pilotní test komunikačních funkcí I, jenž se věnoval přípravě individuálních diagnostických a testovacích nástrojů v oblasti komprehenze jazyka, se budeme věnovat jednoduššímu, navazujícímu vývoji nástrojů pro testování stavu jazykové produkce, a to rovněž u jazykově postižených osob (nejčastěji osob s diagnózou afázie, docházejících na ambulantní terapii klinického logopeda). Jako v předchozím kurzu, předpokládáme i v tomto kurzu individuální kreativní jazykovědnou práci každého člena skupiny na vytváření pomůcek k testování a rovněž zapojení studentů do prověřování funkčnosti připravených materiálů na konkrétních pacientech za asistence Mgr.

Tomáše Kubíka, Ph.D.