Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500674

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Úvod do AL

2.     Osvojování mateřského a cizího jazyka

3.     Bilingvismus

4.     Hodnocení jazykového vývoje, logopedie

5.     Vyučování češtiny jako mateřského jazyka

6.     Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka

7.     Motivace ve výuce jazyka

8.     Jazykové testování

9.     Didaktické nástroje (učebnice, digitální nástroje)

10.  Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost

11.  Akviziční korpusy

12.  Čeština jako cizí/druhý jazyk

13.  Sociální aspekty jazykové komunikace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška studentům představí základní oblasti aplikované lingvistiky, jako jsou např. osvojování prvního a druhého jazyka a jejich výzkum, komunikace v jazykové třídě, jazykové testování, výzkum čtenářské gramotnosti apod.

V semináři budou proíhat diskuze na základě doporučené četby nebo analýzy vybraného jazykového materiálu.

Study programmes