Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to General and Comparative Literature – Lecture

Class at Faculty of Arts |
ABO500701

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZÁKLADNÍ OKRUHY KURZU:

(podrobnější rozvrh bude uveden na začátku semestru)

Připomínám, že 4. října proběhne Seznamovací den komparatistiky, přednáška a seminář se konají v jeho rámci.  1. úvodní přednáška

- srovnávání a srovnávací literatura

- rámec kurzu, základní pojmy a východiska 2. Goethova představa Weltliteratur a francouzské počátky; „Goethe a Ampère“, 19. století 3. Komparatistika v 19. století a v první půli 20.: základní pojmy a východiska  4. genologie a tematologie 5. komparatistika a literatura před renesancí / před ustavováním národních literatur 6. pojem Weltliteratur v současnosti, otázka kánonu  7. překlad a komparatistika 8. globální literatura, imagologie, transnacionalismus a ekokritika

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška poskytne základní uvedení do komparatistiky (srovnávací literatury) a důkladněji se zaměří na vybrané problémy.

Předmět doplňuje seminář, není ale třeba předměty absolvovat oba (pokud nejsou povinné), ani ve stejném semestru.