Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to General and Comparative Literature – Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO500702

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvodní setkání 4. 10. se výjimečně koná v Kampusu Hybernská v rámci Seznamovacího dne komparatistiky.

Při těch následujících budeme probírat následující témata – za pomlčkou jsou uvedena čísla příslušných kapitol z Mimésis. 11. 10. | Seznámení s Erichem Auerbachem a s očekáváními všech přítomných.------------------------------------------18. 10. | Weltliteratur – 1, 225. 10. | Polyglotismus – 3, 81. 11. | Kánon a tradice – 4, 139. 11. | Mytologie – 5, 915. 11. | Psychoanalytická čtení – 16, 1922. 11. | Gender – 7, 2029. 11. | Ekokritika – 6, 146. 12. | Medialita – 15, 1713. 12. | Postkoloniální čtení – 10, 1820. 12. | Hybridita – 11, 12------------------------------------------3. 1. | Závěrečná diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má poskytnout základní praktickou zkušenost s nástroji a pojmy v tradici srovnávací vědy literární a komparativně pojaté literární interpretace (jak o ní pojednává přednáška), doplnit paletu přístupů, s nimiž se studující seznamují v literárněteoretických předmětech, a zároveň jim nabídnout hlubší vhled do jednoho stěžejního díla komparatistické tradice. Toto vybrané dílo budeme nahlížet různými prizmaty, spojenými se základními koncepty od důstojné Weltliteratur po různé typy hybridizace a intermediality.

V zimním semestru 2023/2024 budeme takto pracovat s Mimésis Ericha Auerbacha, v neustálém kontaktu s díly evropské literatury, s nimiž Auerbach pracuje.