Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Literature and Textual Analysis – Lecture

Class at Faculty of Arts |
ABO500703

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program přednášek

1. Znak, řeč a rozumění (2.10.)

2. Diegesis a mímesis (9.10.)

3. Slovo a obraz (16.10.)

4. Literatura ve společnosti (23.10.)

5. Literatura jako exprese (30.10.)

6. Literatura jako denotace (6.11.)

7. Literatura jako obraz skutečnosti (13.11.)

8. Literatura jako znak mezi znaky (20.11.)

9. Literatura jako vláda znaků (27.11.)

10. Literatura jako rétorika (4.12.)

11. Feministická čtení literárních textů (11.12.)

12.Postkoloniální čtení literárních textů (18.12.)

13. Transmediální čtení literárních textů (8.1.) V případě potřeby bude kurz realizován kombinací distančních způsobů výuky (synchronní online výuka, individuální konzultace, samostudium).  Informace ohledně materiálů ke studiu jsou k dispozici v Moodle 2 název kurzu: Teorie literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je hlubším seznámením s různými přístupy k interpretaci literárních textů. Prohlubuje a diverzifikuje znalost některých základních pojmů literární teorie a prezentuje jejich genezi v širším myšlenkovém kontextu.

V kombinaci se seminářem poskytuje komplexnější vhled do moderního myšlení o literatuře.