Charles Explorer logo
🇬🇧

Prague School in European Context

Class at Faculty of Arts |
ABO500705

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz bude vyučován metodou „flipped classroom“, při níž je studentům rozděleným do týmů zadáno téma k domácí přípravě (rozsahu max. 3 hodin týdně) a seminář je využit k diskusi a korekci nastudovaného materiálu.

Metoda by měla umožnit studentům zvolit si k rozpracování téma, které vyhovuje jejich odbornému zaměření a zájmu (např. zvolit téma konkrétní nebo teoretické, komparativní nebo naopak bohemistické atd.).

Práce v týmech a povaha výstupů reaguje na změněnou situaci vědecké praxe.  

Předběžný program setkání: 1. Co je to Pražská škola? Hlavní osobnosti, díla, mezinárodní význam – digitální rešerše 2. Hlubší studie významných témat – klasická rešerše 3.-4. Výběr konkrétního tématu k rozpracování v rámci týmu 5.-8. Práce na zvoleném tématu  9.-11. Příprava výstupu 12. Prezentace výstupu ostatním, diskuse

Výstupem kurzu bude jeden z následujících produktů:

-          Vědecká databáze

-          Koncept popularizačního webu

-          Mapa

-          Kampaň na sociálních sítích  

Předběžné návrhy témat (pouze možnosti, lze i cokoliv jiného):

Koloniální a teritoriální aspekty v myšlení členů Pražské školy

Konceptualizace Pražské školy v následných obdobích (mytizace, emigrantský diskurz, popularizace a schematizace)

Mukařovského analýza Polákovy Vznešenosti přírody v komparativním kontextu (Kleistovo Jaro atd.)

Mapování kontaktů a přesunů členů Pražské školy (výzkum z oblasti geografie vědy)

Máchovské studie v Pražské škole

Pražská škola z pohledu feministické kritiky

Problém literárnosti jako ústřední téma Pražské školy a návaznost na ruský formalismus

Skaličkův pojem věty jako základ české konceptualizace jazyka

Vztah Pražské školy k německé jazykové oblasti

Vztah Pražské školy k Británii a soudobé britské vědě  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní kurzu bude bližší seznámení s myšlením Pražské školy skrze původní texty některých jejích příslušníků a jejich usouvztažnění se soudobým kontextem myšlení o jazyce a literatuře. Kurz tak umožňuje průhled ke klíčovým tématům myšlení o literatuře 20. století, jako je otázka podstaty uměleckého díla a role formy v jeho práci, reflexe procesuality jazyka v kontextu vyjadřování časovosti, povaha písma a jeho vztah k založení strukturalismu, otázka možnosti zkoumání uměleckého díla exaktními metodami, sebepojetí vědy o poezii. Na druhé straně nabízí pohled na fenomén Pražské školy zvenčí a otevírá debatu o jejích více a méně známých přínosech.

Kurz bude vyučován metodou „flipped classroom“, při níž je studentům rozděleným do týmů zadáno téma k domácí přípravě (rozsahu max. 3 hodin týdně) a seminář je využit k diskusi a korekci nastudovaného materiálu. Výstupem kurzu bude digitální projekt.