Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Work in Comparative Context

Class at Faculty of Arts |
ABO500706

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Komparativní analýza a interpretace zvoleného literárního díla (či jeho dílčího prvku), zasazeného do produktivního komparativního kontextu (např. dílo české literatury vztažené do relevantního kontextu světové literatury) s využitím konzultací u vyučujícího, kterého si student vybere jako vedoucího práce.

Práce v rozsahu přibližně 3 000 slov s ústní obhajobou před vedoucím práce a případně dalším přizvaným vyučujícím.