Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Concept in Comparative Context

Class at Faculty of Arts |
ABO500707

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Komparativní analýza a kritické posouzení zvoleného literárněvědeckého pojmu či konceptu, zasazeného do produktivního komparativního kontextu (např. určitý pojem české literární vědy vztažený do relevantního kontextu světové literární vědy) s využitím konzultací u vyučujícího, kterého si student vybere jako vedoucího práce.

Práce v rozsahu přibližně 3 000 slov s ústní obhajobou před vedoucím práce a případně dalším přizvaným vyučujícím.