Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactis of Literature (Methodology of Teaching of Literature)

Class at Faculty of Arts |
ABO500731

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata jednotlivých přednášek a seminářů:

1.      Didaktika literatury jako obor literární vědy, didaktické inspirace, možnosti didaktického výzkumu2.      Smysl a perspektivy výuky literatury, výhledy za obzor literární výuky3.      Didaktika poezie jako neuralgický bod středoškolské výuky literatury, přístupy k výuce literatury na příkladě lyriky4.      Předmět výuky literatury, uspořádání a výběr učiva5.      Zaměření a cíle výuky literatury, kurikulární dokumenty, role dovedností a znalostí, stanovování cílů6.      Možnosti a podoby výuky literatury, tradiční a netradiční témata i postupy7.      Kánon evropské literatury a jeho role ve výuce, možnosti a limity poznání antických děl ve výuce8.–9. Text, médium, interpretace, volba textu i nástrojů a postupů, jak s ním zacházet10.    Generativní AI ve výuce, úskalí a využití11.    Dětská literatura a dětské čtenářství, čtenářská zkušenost před vstupem na střední školu12.    Aparát a nástroje literární vědy a proč o nich a s nimi (ne)učit, úskalí a potřebnost literárněvědných termínů a konceptů13.    Aparát a nástroje literární vědy a jak o nich učit, cesty k porozumění terminologie14.    Ověřování, maturitní zkouška, portfolia, stanovování cílů ve vztahu k možnostem ověřování15.    Testování, důvody a zásady, tvorba testů a pracovních listů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je určena posluchačům navazujícího magisterského studijního programu, oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Jejím cílem je uvedení studentů do oblasti didaktiky literatury a prezentace fundamentálních charakteristik tohoto předmětu, jakož i tematizace klíčových problematik a otázek výuky literatury, typických převážně pro prostředí střední školy.

Po absolvování předmětu student v ideálním případě získá představu o oborové didaktice a také nástroje pro orientaci v oblasti výuky literatury.

Study programmes