Charles Explorer logo
🇬🇧

Birth of Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500761

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(0) Úvodní hodina: seznámení s obsahem kurzu, doporučená literatura, zadání k atestaci

(1) Pojem vědecké revoluce a zrození moderní vědy: základní obrysy

(2) Kruhy, stromy, mapy: moderní klasifikace vědění (a myšlení o jazyce)

(3) Epistemologické a tematické rámce novověké jazykovědy

(4) Sen o dokonalém jazyku: gramatiky mysli a světa jako historia naturalis

(5) Univerzální gramatiky na kontinentu: matematika - logika - myšlení

(6) Debata o původu a povaze jazyka v 18. století: věda o člověku

(7) Od East India Company k sánskrtovému prozření: počátky historické jazykovědy 19. století

(8) Organismy versus mechanismy: modely jazykovědy pro první polovinu 19. století

(9) Univerzální a jedinečné: klasifikace v přírodovědě a v jazykovědě

(10) Ve víru diskuzí: jaký typ vědění je jazykověda?

(11) Pozitivní jazykověda: model nové vědy o kultuře

(12)Starý řád v troskách: fin de siècle a čekání na strukturalismus  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se věnuje historii jazykovědy. Interpretuje vznik vědy o jazyce v epistemologickém rámci tzv. vědecké revoluce a procesů zrodu moderního pojetí vědy a vědění.

Jeho ústředním tématem je utváření statusu vědeckosti jazykovědného zkoumání ve sledovaném období od počátků 17. do konce 19. století. Zaměříme se na hledání zdrojů a motivací tohoto procesu „scientifizace“ jazykovědného bádání a na přehled jeho konkrétních podob.

Jazykověda nás bude zajímat jako jeden konkrétní, pomezní a „laboratorní“ případ utváření moderní vědy. Popíšeme jak její interní, tak také externí dynamiku a rozebereme způsoby, jakými vymezovala předmět zkoumání a svou metodologii – dva základní faktory, které určovaly její pozici ve struktuře dobového vědění.

Touto optikou budeme sledovat pohyb a přetváření novověké jazykovědy jako cestu k utváření její moderní badatelské identity.