Charles Explorer logo
🇬🇧

Communication within language courses

Class at Faculty of Arts |
ABO500768

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Téma 1: Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka a jeho principy projevující se v komunikačních aktivitách

Receptivní dovednosti: Typy aktivit a jejich vedení

Produktivní dovednosti: Typy aktivit a jejich vedení

Zásady úkolového učení (task-based learning). Komunikace v rámci úkolu   

Téma 2: Úloha a mluva učitele v komunikačním přístupu  

Role učitele a typy interakce ve vyučování 

Poměr mluvení učitele a studujícího

Zaměření na plynulost versus správnost

Zpětná vazba a práce s chybou  

Téma 3: Komunikace učebního textu s uživatelem

Typy a postupy zadávání aktivit

Vysvětlující texty

Heuristické komponenty a proces řízeného objevování  

Téma 4: Komunikace a sebereflexe studenta ve vyučování

Rozvíjení autonomie studujícího

Maximalisace mluvních příležitostí

Nástroje k sebereflexi pokroku

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit studenty s problematikou komunikace ve vyučování nemateřského jazyka a přispět k rozvoji jejich komunikační kompetence v rámci pedagogického působení.

Dílčí teoretická témata, probraná formou studia odborné literatury a diskuse o ní, směřují k praktickému využití formou modelových cvičení.