Charles Explorer logo
🇬🇧

Scientific Discourse in Czech / Essentials of Scholarly Writing and Editing

Class at Faculty of Arts |
ABO500806

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Čtení odborných textů od popularizačních po odborné studie v angličtině.

2. Koherence textu - tematicko-rematické posloupnosti, konektivní prostředky, koreferenční řetězce, kompozice.

3. Složitější jevy české morfologie a pravopisu.

4. Typografické zásady.

5. Psaní abstraktu.

6. Citování a parafráze. Bibliografické normy.

7. Argumentace. Validní a klamavé argumenty. Zachycování struktury argumentace.

8. Zásady mluveného projevu.

9. Myšlenkové mapy a jejich využití při psaní odborného textu.

10. Etika vědecké práce. Metody psaní odborného textu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje s charakteristikami odborného textu a je zaměřen na osvojení praktických dovedností potřebných ke čtení odborných textů i jejich vytváření. Je rozdělen do tří částí zaměřených na čtení odborných textů, editaci odborných textů a psaní odborných textů.