Charles Explorer logo
🇬🇧

Roman Jakobson in the context of Czech linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500814

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Personália. Československé počátky: "balancovat v nepředstavitelných situacích". Přehled hlavních přínosů a několik myšlenek. Psaná a mluvená čeština R. Jakobsona. Jakobson tajný agent. Poválečné české cesty RJ. Jakobson a komunismus.

2. Jakobson polemik a v polemikách: Weingart, Bittner, Hostovský, Sgall, Mazon.

3. Moudrost starých Čechů a spor o rané české dějiny. "Východ a Západ".

4. Jakobsonovo židovství a kenaanské glosy.

5. Relativní autonomie jazyka. "Science of language" a přírodní vědy. Genetický kód a kvantová informační struktura. Einstein a jazykověda.

6. Eurasijské hnutí. Invariant a Gesamtbedeutung.

7. Historická fonologie (Remarques, Jakobsonův zákon, Komárek, dlouhé souhlásky). Dynamická synchronie. Zásady strukturální analýzy.

8. Teleologie a asymetrie.

9. Unguentarius. Opozice.

10. Proglas a the Enlightener. Příznakovost.

11. Český verš, kvantita a přízvuk. Afázie a fonologie.

12. Osudy poválečného strukturalismu. Případ Mukařovský a Havránek v Pamětech Černého. Marrismus, Trávníček. Jakobson ve vzpomínkách českých lingvistů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty se základními biografickými daty a vědeckými názory Romana Jakobsona.