Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Czech Literature of 20th Century I

Class at Faculty of Arts |
ABO500815

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod - Co je to čtení? Co je to dobová recepce, literárněhistorická konkretizace?  

Tematické okruhy:

I. Fin de siècle

Problematika literárního symbolismu

Problematika umělecké dekadence a jejího dědictví

Karel Hlaváček: Pozdě k ránu

Viktor Dyk: Krysař

Recepce  

II: Drama

Karel Čapek: Ze života hmyzu

Recepce a proměny dramatu  

III. Moderní narace

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová

Jaroslav Durych: Valdštějnské trilogie

Milada Součková: Amor a Psýché

Marie Pujmanová: Předtucha

Jan Čep: Sestra úzkost

IV. Avantgardní "lyrika"

Konstantin Biebl: Nový Ikaros

Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je koncipována jako semestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím několika vybraných charakteristických textů některé z dominantních tendencí a směrů literatury 1. poloviny 20. století. Smysl kurzu pak nespočívá v získání určité sumy znalostí o vymezeném období, nýbrž ve vypěstování postoje, který tkví v neustálé konfrontaci individuální čtenářské zkušenosti a jejího vztahu k dobovému literárnímu a šířeji kulturnímu kontextu.

Jednotlivé básně, povídky, eseje, romány či odborná pojednání budou prezentovány nejen jako objekty textové analýzy, ale také jako zástupky širších problémových okruhů, proměnlivých - a tedy živých - pouze díky neustálé konfrontaci s proměňujícím se chápání celku literatury daného období. Přednáška se soustředí na zachycení dobové recepce a literárněhistorické konkretizace.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.

Pokud bude nutné předmět, přejde do elektronické podoby na platformě Teams. V Teams budou také zadávány úkoly a budou zde dostupné různé studijní materiály.