Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Czech Literature of 20th Century I

Class at Faculty of Arts |
ABO500815E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

3 přednášky jsou nahrazeny prací nad vlastní malým textem, a nálednému komentáři  (práce on line v platformě Teams)   

Tematické okruhy:

I. Modernismus období fin de siècle Problematika literárního symbolismu

Problematika umělecké dekadence drobná próza české dekadence

Karel Hlaváček Pozdě k ránu  

II. Meziválečná avantgarda Revoluce a literatura Svět konstruktivismu a poetismu Surrealismus

Josef Hora  Itálie

Vítězslav Nezval Básně noci

Jindřich Štýrský Emilie ke mně přicházi do snu

  III. 30. léta a literaturaModerní román

Milada Součková Amor a Psýché

Karel Čapek  Život a dílo Skladatele Foltýna

Vladislav Vančure Markéta Lazarová

Jaroslav Durych Valdštějnské trilogie

Jiří Weil Moskva hranice

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

THIS COURSE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.

Přednáška je koncipována jako semestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím několika vybraných charakteristických textů některé z dominantních tendencí a směrů literatury 1. poloviny 20. století. Smysl kurzu pak nespočívá v získání určité sumy znalostí o vymezeném období, nýbrž ve vypěstování postoje, který tkví v neustálé konfrontaci individuální čtenářské zkušenosti a jejího vztahu k dobovému literárnímu a šířeji kulturnímu kontextu.

Jednotlivé básně, povídky, eseje, romány či odborná pojednání budou prezentovány nejen jako objekty textové analýzy, ale také jako zástupky širších problémových okruhů, proměnlivých - a tedy živých - pouze díky neustálé konfrontaci s proměňujícím se chápání celku literatury daného období.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.

Pokud bude nutné předmět přejde do elektronické podoby na platformě Teams.