Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500818

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Úvod do AL

2.     Osvojování mateřského a cizího jazyka

3.     Bilingvismus

4.     Hodnocení jazykového vývoje, logopedie

5.     Vyučování češtiny jako mateřského jazyka

6.     Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka

7.     Motivace ve výuce jazyka

8.     Jazykové testování

9.     Didaktické nástroje (učebnice, digitální nástroje)

10.  Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost

11.  Akviziční korpusy

12.  Čeština jako cizí/druhý jazyk

13.  Sociální aspekty jazykové komunikace  Souhrnná literatura:    Applied Linguistics in Action. A Reader. Ed. by Guy Cook and Sarah North. New York – Abingdon, Routledge

2010.     Applied Linguistics Methods. A Reader. Ed. by Caroline Coffin, Theresa Lillis and Kirean O´Halloran. New York – Abingdon, Routledge

2010.     DAVIES, Alan – ELDER, Catherine (eds.) (2004): Handbook of Applied Linguistics. New York: Blackwell.     KAPLAN, Robert B. (ed.) (2002): The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.      Literatura k dílčím tématům bude zadávána přímo v semináři.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška studentům představí základní oblasti aplikované lingvistiky, jako jsou např. osvojování prvního a druhého jazyka a jejich výzkum, komunikace v jazykové třídě, jazykové testování, výzkum čtenářské gramotnosti apod.

V semináři budou proíhat diskuze na základě doporučené četby nebo analýzy vybraného jazykového materiálu.