Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Czech Literature of 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO500819

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ČTENÍ Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ : STOLETÍ V OBRAZECH Forma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestr Vyučující: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. Tematické okruhy:Romantický čas: evokace minulosti (Rukopisy, Lindova Záře nad pohanstvem, Klicperův Točník)Romantický prostor a jeho hierarchizace (Máchovy Obrazy ze života mého)

Romantický hrdina (Vilém a Hynek v Máchově Máji)

Člověk, čas a prostor v obrozenské literatuře (Erbenova Kytice)

Měšťanský hrdina (Nerudovy Povídky malostranské)

Obrazy za rámem obrazu: exotický časoprostor (Obnovené obrazy J. Zeyera)

Příp. podle časových možností:Proč mrtví tančí? (Obrazy smrti v obrozenské veršované epice; Hálkův Alfréd a Vrchlického Satanela)Emoce a obraznost: horor a humor 19. století (K. Sabina, J. J. Kolár, F. J. Rubeš ad.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška ukáže různé možnosti práce s beletristickými texty 19. století. V rámci tohoto záměru ukáže možnosti nových pohledů na kanonická díla a autory(Erben, Mácha, Neruda, Zeyer), ale připomene také texty pro českou literaturu formativně významné, byť ne tak často zmiňované (Lindova Záře nad pohanstvem).

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.