Charles Explorer logo
🇬🇧

Internship

Class at Faculty of Arts |
ABO500823

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti zapsaní do předmětu dostanou e-mailem aktuální nabídku praxí. Následně nahlásí své preference a na tomto základě jim bude stanovena náplň praxe a její garant, který budou na vykonání praxe dohlížet.

Nabídka praxí se aktualizuje každý semestr. Orientačně se nabízí praxe mimo jiné na těchto pracovištích:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Ústav Českého národního korpusu

Ústav české literatury a literární vědy AV ČR

Nakladatelství Karolinum

Ústav pro jazyk český AV ČR

Psychologický ústav AV ČR

Nakladatelství Fraus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti absolvují vědeckou stáž v přibližné délce 54 hodin, v rámci které si osvojí dovednosti spojené s realizací empirického či experimentálního výzkumu.