Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammar of Czech – Selected Issues

Class at Faculty of Arts |
ABO500843

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se komplexně věnuje oblasti gramatiky češtiny, funkční i normativní mluvnici a syntaxi s přesahem do oblasti stylizace, porozumění textu aj. Nemá být prostým opakováním obsahu těchto rovin, ale zejména vědomou a hlubokou reflexí toho, jak tyto roviny a jednotlivé jevy z nich uchopovat ve školní výuce.

Studenti budou vytvářet vlastní cvičení, hodnotit jejich vhodnost, včetně reflexe výkladu a úkolů, které nabízejí materiály standardně užívané ve výuce.

Součástí programu kurzu bude také práce s didaktickými testy k přijímacím zkouškám a maturitám.