Charles Explorer logo
🇬🇧

Proper name formation

Class at Faculty of Arts |
ABO500890

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Slovotvorba apelativ a specifika tvoření proprií

2. Tvoření osobních jmen ve vývoji češtiny

3. Tvoření hypokoristik a přezdívek

4. Tvoření příjmení

5. Specifické slovotvorné prostředky u místních jmen

6. Specifické slovotvorné prostředky u pomístních jmen

7. Slovotvorná specifika urbanonym

8. Tvoření chrématonym (především názvů firem)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na slovotvornou (názvotvornou) stránku vlastních jmen. Pozornost bude věnována tvoření všech hlavních druhů proprií, důraz bude kladen především na specifika, jimiž se tvoření vlastních jmen odlišuje od slovotvorby apelativ.