Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as Second Language - Fieldtrip

Class at Faculty of Arts |
ABO500901

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Počet kreditů: 3 ECTS

Datum konání exkurze: 25-29.3.2014

Předpokládaný příspěvek pro jednoho studenta: 4000 Kč

Zápočet: splnění úkolů během exkurze, jazyková výuka (polští bohemisté, zpráva z exkurze

Finanční příspěvek bude poskytnut až po návratu