Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Czech Bible

Class at Faculty of Arts |
ABO500943

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní tematické okruhy:

1. Struktura a obsah bible, vývoj českého překladu a jeho vztah k předloze

2. Otázky zrodu staročeského překladu, současný stav bádání

3. Staročeské žaltáře

4. Staročeské evangeliáře

5. Bible drážďanská a olomoucká

6. Problematika prvního překladu bible jako kolektivního díla

7. Specifika

2. redakce staročeského biblického překladu

8. Literární produkce vážící se k staročeské bibli

9. Třetí a čtvrtá redakce staročeského biblického překladu

10. Jan Hus a bible

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se aktivní formou seznámíte se vznikem a vývojem třetího nestaršího evropského překladu Bible. Seminář nebude pojat jako soustavný výklad, ale především jako praktické cvičení s texty (rukopisy, edicemi a slovníky) doplňované u jednotlivých témat referátem z odborné literatury.

Doporučujeme tento seminář především pro studenty, kteří již absolvovali seminář k historickému vývoji češtiny nebo seminář obdobný.