Charles Explorer logo
🇬🇧

Discussion on Linguistics Lectures

Class at Faculty of Arts |
ABO500944

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program pro jednotlivé týdny bude představován postupně.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na kritickou recepci přednášek o jazyce. Spočívá v návštěvách různých lingvistických přednášek konaných na různých fórech na FF UK i mimo ni, příp. ve zhlédnutí dostupných videopřednášek (vždy jedna přednáška týdně).

O vyslechnutých přednáškách poté následuje diskuse - zhodnocení jak obsahových, tak prezentačních vlastností přednášky. Navštěvované přednášky budou probíhat většinou v češtině, příp. několik bude v angličtině.

Seznam přednášek bude představován postupně, podle přednášek konaných v letním semestru.