Charles Explorer logo
🇬🇧

Genres and Themes of Contemporary Folklore II

Class at Faculty of Arts |
ABO500952

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy

1.Folkloristika mezi kulturní antropologií a literární vědou

2. Současný folklor a jeho kulturní funkce

3. Dětský folklor

4. Písemný a psaný folklor

5. Kancelářský folklor a folklor a média

6.  Pověra

8. Současná pověst a fáma

9. Anekdota a humorka

10. Veršovaný a písňový folklor

11. Biografické vyprávění

12. Sociální kontext současné orální narativity

13. Interdisciplinární interpretace současného folkloru

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zabývá problematikou soudobého folklorního repertoáru se zaměřením na tzv. "moderní" folklorní žánry, transmitované na území České republiky. V centru pozornosti kurzu stojí především žánry dětského prozaického a veršovaného folkloru, pověry, současné (městské) pověsti, fámy (domněnky), anekdoty, humorky a biografických vyprávění.

Pozornost je věnována ale i neorálně tradovaným folklorním žánrům jako je nápisový folklor, psaný folklor, kancelářský folklor a folklorní formy šířené pomocí elektronické pošty a internetu. Cílem kurzu je nejen poskytnout přehledový úvod do fenoménu moderní ústní slovesnosti, ale i analýza jejího vztahu k "tradičním" folklorním žánrům a především její zasazení do příslušného kulturního a sociálního kontextu.

Vedle teoreticky a metodologicky primární slovesné folkloristiky se kurz snaží zprostředkovat i úhel pohledu psychologických a kulturně antropologických studií.