Charles Explorer logo
🇬🇧

Preparation and Realization of Empirical Linguistic Research

Class at Faculty of Arts |
ABO500968

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Osvěžení znalostí o náležitostech kvalitního empirického výzkumu a souvisejících pojmů.

2. Příprava výzkumného projektu - výzkumné otázky, hypotézy.

3. Výstavba nástrojů pro sběr dat.

4. Testování těchto nástrojů - předvýzkum a jeho vyhodnocení.

5. Doladění nástrojů pro sběr dat, rozhodnutí o populaci a vzorku.

6. Sběr dat.

7. Kódování a analýza dat.

8. Interpretace výsledků.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na osvojení základních postupů při přípravě a realizaci empirického lingvistického výzkumu. Studenti budou kolektivně pracovat na výzkumném projektu.