Charles Explorer logo
🇬🇧

Colloquial Speech in Prague

Class at Faculty of Arts |
ABO500991

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V rámci semináře se nejprve seznámíme s dosavadní literaturou o češtině v Praze a o metodách sociolingvistického výzkumu. Na tomto základě si stanovíme základní aspekty pražské mluvy, které budeme dále analyzovat na nahrávkách rodilých pražských mluvčích.

Analýzy budou prováděny důsledně variacionistickou metodologií.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu se budeme snažit identifikovat základní rysy současné pražské češtiny a pokusíme se o její analýzu na základě sociolingvistických rozhovorů.