Charles Explorer logo
🇬🇧

Readings of the Czech Humanistic Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO500994

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se budou číst a jazykově interpretovat texty z období tzv. humanistické češtiny (neboli rané střední češtiny apod.; adjektivum "humanistický" se nevztahuje k jazykovým kvalitám ani jiným vlastnostem daných textů, ale označuje období zhruba mezi lety 1500 a 1620).