Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Czech Language and Literature: Field Trip

Class at Faculty of Arts |
ABO500998

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Exkurze k dějinám češtiny a české literatury 2023: Budyšín (jednodenní)

Exkurze je pořádána ve spolupráci se Společností přátel Lužice.

Termín: 2. polovina října 2023 (bude upřesněno)   doprava: minibus/autobus kapacita: max. 35 účastníků  

Program bude obsahovat jednak prohlídku historického centra Budyšína (mj. chrám sv. Petra, rozdělený na katolickou a protestantskou část; hrad Ortenburg se sochou Matyáše Korvína opírajícího se nohou o českého lva; chrám sv. Mikuláše, který byl vypálen za třicetileté války a v jehož blízkosti se nachází hřbitov významných lužickosrbských osobností Slavín, kde je pochován např. Franc Lock, biskup, spolužák a přítel Josefa Dobrovského, nebo Michal Hórnik, spolužák Jana Nerudy a jeden z nejvýznamnějších lužickosrbských buditelů) a jednak návštěvu významných lužickosrbských kulturních institucí (např. Serbski muzej Budyšin, Domowina - svaz Lužických Srbů, Ludowe nakladnistwo Domowina, Matice srbská, Serbski institut a Serbski kulturny archiw, Kulturní středisko v Srbském domě)  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednodenní exkurze do Budyšína (Německo). Exkurze je primárně určena studentům bakalářského i navazujícího magisterského studia českého jazyka.

Cílem exkurze je seznámit studenty s historií, jazykem a kulturou Lužických Srbů a jejich vztahy k českým zemím od středověku do současnosti (s důrazem na vliv češtiny na lužickou srbštinu). Pozornost bude věnována i české raněnovověké náboženské emigraci do Lužice.