Charles Explorer logo
🇬🇧

Empirical methods in grammatical analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO500999

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvodní seminář, seznámení a plán semestru.

Hodnocení přijatelnosti obecně jako metoda empirického výzkumu.

Hodnocení přijatelnosti – výhody, nevýhody, praktické otázky. 

Čtení vlastním tempem jako metoda empirického výzkumu.

Čtení vlastním tempem – výhody, nevýhody, praktické otázky.

Sledování očních pohybů jako metoda empirického výzkumu.

Měřítka očních pohybů při čtení.

Visual World Paradigm - představení metody.

Visual World Paradigm - příklad výzkumu.

Elicitace jazykové produkce pro výzkum gramatiky.

Společný výzkum.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na experimentální metody gramatické analýzy, přičemž jeho cílem je primárně to, aby studenti získali zkušenost s přípravou, realizací a vyhodnocením empirického výzkumu v oblasti gramatiky.

Study programmes