Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Criticism in Application: Interpretating Literary Texts - Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO600002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy: 1) Josef Hora (Tvůj hlas, 1930) 2) Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933) 3) František Halas (Tvář, 1931) 4) Vítězslav Nezval (Praha s prsty deště, 1936) 5) Vladimír Holan (Vanutí, 1932) 6) Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933) 7) Václav Renč (Studánky, 1935) 8) František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorických uchopením.