Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the 19th Century – Lecture

Class at Faculty of Arts |
ABO600602

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem přednášky je definovat v širší společenské a kulturní perspektivě úlohu literatury v procesu konstituování moderní české společnosti.

V průběhu zimního semestru bude přednáška orientována nejvíce k (pre-)romantickým východiskům české literatury, proces utváření české kultury a společnosti tedy bude sledovat především na ideových základech evropské romantiky, přičemž pozornost bude věnována i kulturním a politickým souvislostem tohoto procesu.

V letním semestru bude v centru pozornosti místo a význam literatury v procesu formování měšťanské kultury a společnosti ve druhé polovině 19. století.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška poskytuje přehled dějin české literatury 19. století, tj. od jejích osvícenských obrozenských počátků až po formování moderny na konci století. Zároveň nabídne aktuálními poznatky a metodami poučenou klasifikaci a definici literatury předminulého století v širším kontextu novodobé české kultury a společenského života.