Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the 2nd Half of the 20th Century – Lecture

Class at Faculty of Arts |
ABO600604

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Dokumentární literatura - paměti, deníky, korespondence - o období po roce 1945 2.

Základní literárněhistorické a lexikografické příručky a práce s nimi 3. Periodizace české literatury druhé poloviny 20. století 4.

Literární periodika 5. Rozštěpení literatury do tří komunikačních okruhů: domácí veřejné (tzv. oficiální), domácí neveřejné (ineditní a samizdatové) a exilové 6.

Možnosti literatury před rokem 1948 a po něm 7. Tvorba Skupiny 42 8.

Poúnorová oficiální poezie 9. Strojopisná Edice Půlnoc 10.

Ineditní literatura padesátých let 11. Budovatelský román 12.

Literární deník 13. Skupina Května a její umělecká a myšlenková krystalizace 14.

Literární kritika šedesátých let 15. Literární časopisy 16.

Téma prózy šedesátých let: bilance 17. Diskuse o literatuře a společnosti 1968-1969 18.

Trojí kontext a literatura sedmdesátých a osmdesátých let 19. Jazyk tzv. normalizační literatury 20.

Román po roce 1970 21. Literatura a její možnosti po roce 1989

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální přednáška poskytuje výklad o vybraných problémech české literatury druhé poloviny 20. století. Je základní oporou pro práci v paralelních seminářích daného období.

Představuje potřebnou literaturu předmětu a ukazuje proměny české beletrie a kritiky v souvislostech společenského dění.