Charles Explorer logo
🇬🇧

Circle of Friends of the Czech Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21. 2. Nové edice české knižnice 28. 2. Pavel Kosek – Markéta Ziková – Radek Čech – Martin Březina

          „Mnoho poprslkóv vídámy“: pobočné slabiky v nejstarších českých veršovaných skladbách 6. 3. Stanislava Spinková

          Koženčata, dřevjence, mejšláki a škrambále. Gramatické zajímavosti nářečního lexika pro oděv a obuv 13. 3. Bohumil Vykypěl

         Staroslověnské dědictví v češtině 20. 3. Jiří Hedánek

          Význam a smysl v překládání Bible 27. 3. Lenka Okrouhlíková

          Vznik a vývoj českého znakového jazyka v 19. století 3. 4. Věra Dvořáčková

         Bohuslav Havránek mezi vědou a politikou 10. 4. Jan Wiendl – Josef Vojvodík

         Interpretační cesty k básnické skladbě Jana Zahradníčka Znamení moci a české poezii přelomu 40. a 50. let 20. století 17. 4. Ondřej Koupil

          Předpisy o české interpunkci 1600–1800 24. 4. Anna Chromá – Klára Matiasovitsová

          Korpusy rané češtiny 15. 5. Jindřich Toman

          Hledání hlasu: jazyková politika a židovská menšina v 19. století  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cyklus bohemisticky zaměřených přednášek různých přednášejících.