Charles Explorer logo
🇬🇧

Interdisciplinar Approaches to Language and Its Use – seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO700103

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr 2019/2020  (L. Saicová Římalová) 1. Úvodní seminář (1. týden semestru, dále se pak semináře konají po 14 dnech) 2.

Konceptualizace I - představová schémata (Cienki) 3. Konceptualizace II - vztahy jazyka a nejazykové zkušenosti (Kövecses a kol.) 4.

Metafora  v jazyce a mimo něj (Gibbs) 5. Analýza diskursu - aplikace kombinace přístupů a pojmů (Musolff) 6.

Pragmatika - manipualce, zdvořilost, nezdvořilost (Sorin) 7. Aplikace kombinace přístupů a pojmů na gramatiku (Nesset)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář doplňuje kurz Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use. Seminář je založen na četbě klíčových textů jednotlivých výzkumných oblastí, které se představují na přednášce.