Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and culture of Texas Czechs

Class at Faculty of Arts |
ABO700107

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Harmonogram:  27. 5. 2019 (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409  1. Úvodní přednáška: Čeština v zahraničí (dr. Robert Dittmann). Osobní zkušenosti ze zahraničních komunit Čechů (Mgr. Marie Štěpánová). 2. České vystěhovalectví do Ameriky (historický přehled).  Vystěhovalectví Čechů a Moravanů do Texasu. Českomoravské komunity v Texasu dříve a dnes. 28. 5. 2019 (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409  3.-4. Americká čeština. Texasko-česká mluva: Nářeční zdroje, vývoj, sociolingvistické funkce, základní rysy, současný stav.

Poslech nahrávek, rozbor ukázek. Zásady přepisu texaské češtiny (Texas Czech transcription guide). 5-6. Texaská čeština v tisku a osobní korespodenci. Kořeny identity a náhrobní nápisy ne hřbitovech v česko-moravských komunitách v Texasu. (dr. Eva Eckertová, Anglo-American University, Praha) 29. 5. 2019 (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409  7-8. Texas Czech Legacy Project: Cíle, databáze (osobnost Svatavy Pírkové-Jakobsonové; prof. Karel Kučera - zkušenosti z výzkumu amerických Čechů v 80. letech; Lída Cope) a zvukový archiv. K osobnosti a neprozkoumanému archívu Svatavy Jakobson. Poslech nahrávek, rozbor ukázek. 9.-10. Zkouška přepisu, zpětná vazba k přepisu   10. června: odevzdání 5 normostran přepsaných náhravek  do 20. června: vyhodnocení přepisu vedoucím semináře, udělení zápočtu 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznámí studenty s vystěhovalectvím Čechů a Moravanů do Spojených států od poloviny 19. století, konkrétně těch vystěhovalců, pro které se novým domovem stal stát Texas, a s tvorbou, funkcemi a rysy kontaktního dialektu texaské češtiny. Budou probrány (1) základní fonetické, morfologické a syntaktické rysy původních dialektů ze severovýchodních Čech a hlavně z oblasti severovýchodní Moravy a zvláště jejich realizace v texaské češtině, (2) rysy typické pro kontaktní jazyky, a (3) rysy ovlivněné angličtinou, které společně tento dialekt vytváří. Úvodní přehledovou přednášku o češtině v zahraničí obstará dr. Robert Dittmann, o vývoji a normě psané texaské češtiny v tisku bude v kurzu přednášet dr. Eva Eckertová (na příkladech periodik, jako byla Svoboda a stále ještě je Našinec, osobní korespondence, nápisů na náhrobcích). Zohledněny budou etnokulturní realizace texaskočeské identity včetně krojů, tradičních jídel, hudebních kapel a tanečních zábav.

Kulturně-historický přehled a vysvětlení základích rysů texaské češtiny bude spojeno s představením projektu, jehož cílem je uchování a propagace tohoto umírajícího kontaktního dialektu zpřístupněním přepsaných zvukových nahrávek, jež odráží vývoj a změny v tomto dialektu za posledních 50 let (počínaje prací dr. Svatavy Pírkové-

Jakobsonové z konce 70. let minulého století, s jejímž osobním archivem budou posluchači také seznámeni).

Texas Czech Legacy Project (TCLP) je určen potomkům žijícím v historicky texaskočeských komunitách, ostatní veřejnosti ve Spojených státech, České republice a kdekoliv, kde zájem o zahraniční češtinu přetrvává. Projekt je hostován na serveru University of Texas v Austinu a jeho zvukový archiv je budován jako prohledávatelný korpus.

Součástí semináře budou zkušební přepisy nahrávek podle (modifikovaných) pravidel používaných v TCLP.

Studenti budou v této práci pro získání zápočtu pokračovat samostatně. Individuální či skupinové konzultace budou možné i po ukončení prezenční části kurzu.