Charles Explorer logo
🇬🇧

What we share when we speak: intersubjectivity in interaction

Class at Faculty of Arts |
ABO700109

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teoretická část:

1. Různé přístupy k intersubjektivitě.

2. Jazyková norma a intersubjektivita.

3. Konverzační analýza, jazykový management a intersubjektivita.

4. Intersubjektivita a teorie mysli.

5. Kognitivní aspekty intersubjektivity.   Praktická část: diskuse o konkrétních výzkumných tématech a možnostech využití konceptu intersubjektivity při jejich zpracování, podle zájmu účastníků kurzu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studenty magisterského a doktorského studia (po domluvě s vyučujícími i pro studenty bakalářského studia). Zaměřuje se na otázku, co všechno mluvčí v situaci vzájemné komunikace sdílejí, jakou jazykovou znalost, zkušenosti o světě (mimojazykovou znalost) do komunikace vnášejí.

Tyto znalosti sdílené (nebo nesdílené) mluvčími různorodé interakce zásadním způsobem ovlivňují, přesto jsou dostupné jen nepřímo, analýzou jazykového chování jednotlivých mluvčích a průběhu jejich interakce. V kurzu si klademe tři propojené otázky: S jakými teoretickými představami o sdílených znalostech, předpokladech a normách se v lingvistice setkáváme? Jaké konkrétní modely sdílení znalostí jsou k dispozici? Jak můžeme jejich poznatky využít ve vlastních lingvistických výzkumech?