Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Heterogeneity in Fiction Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO700112

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Typy textové heterogennosti (interjazyková, intrajazyková, intersémiotická, sémantická).

Formy a funkce interjazykové heterogennosti (vícejazyčnosti) v textech.

Vícejazyčnost v umělecké literatuře, uplatnění vícejazyčnosti v novéjší české literatuře.

Analýza vícejazyčnosti ve vybraných uměleckých textech.

Specifické rysy vícejazyčnosti ve filmu.

Intrajazyková heterogennost - vztah mezi různými jazykovými varietamí v textech, problematika spisovnosti a nespisovnosti.

Spisovnost a nespisovnost v novější české umělecké literatuře.

Vývoj uplatnění nespisovnosti, zvláště obecné češtiny, v českých uměleckých textech.

Nové způsoby práce s intrajazykovou heterogenností v současné české literatuře.    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na vybrané rysy jazykové struktury uměleckých textů (a rovněž audiovizuálních komunikátů - filmů). Předmětem pozornosti bude jednak tzv. interjazyková heterogennost (užívání různých národních jazyků v rámci textu/filmu), jednak hererogennost intrajazyková (užívání různých variet jednoho jazyka - češtiny).

Seminář se pokusí o teoretické uchopení problematiky textové heterogennosti, bude zde diskutována dosavadní odborná literatura věnovaná této problematice a především budou analyzovány konkrétní texty/filmy.