Charles Explorer logo
🇬🇧

Narrated Lives: Contemporary Czech Autobiographies

Class at Faculty of Arts |
ABO700114

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vyprávěné životy: Moderní česká autobiografie

Seminář se zaměří na české autobiografie a autobiografické texty druhé poloviny 20. století. Sledovat budeme především memoáry autorů a autorek úžeji propojených s literaturou, a tedy reflektující vývoj české literatury a vzpomínající na literární život v dané době, například Moje šílené století Ivana Klímy, Paměti Václava Černého nebo Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem Pavla Kohouta. Vedle toho nás budou zajímat i další autobiografie – ať už motivicky či kompozičně zajímavé, nebo nechtěně komické – jejichž narativní strategie bude třeba zohlednit v kontextu dalších fikčních i nefikčních textů. V centru pozornosti budou stát příběhy jednotlivých osobností a otázky, jak o svých životech vyprávějí, jaké k tomu využívají narativní prostředky a jak se vyrovnávají s tradicí žánru.