Charles Explorer logo
🇬🇧

Realists' Fantasy. Towards the Significance of the so-called Realism in Modernism

Class at Faculty of Arts |
ABO700117

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí  

Doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.  

Výběrový seminář (magisterské, případně pokročilé bakalářské studium)  

Úterý 9.10 – 10.40, č. 411  

Požadavky k atestaci  

Aktivní účast (pravidelná docházka / příprava), jedno samostatné vystoupení za semestr (referát) včetně písemného vyhotovení a jeden diskusní příspěvek (koreferát).  

Charakteristika

Kurz se zaměřuje na tzv. realistické hnutí jako východisko či počátek středoevropských moderních hnutí. Kromě různých historických a teoretických forem realismu je hlavním tématem reformní iniciativa T. G. Masaryka ve vzdělanostní / vědecké, politické, náboženské, sociální i estetické oblasti, a její protějšek v díle kolínského rodáka Josefa Poppera-Lynkeuse, zakladatele hnutí Všeobecné vyživovací povinnosti (Allgemeine Nährpflicht). Realismus v pojetí těchto myslitelů nebyl pouze politickou ideu a světonázorovou koncepcí, nýbrž i pojetím stylu a literárního jazyka. Z řady důvodů lze stopovat počátek modernismu v Čechách a v Rakousku právě v jejich aktivitách v osmdesátých, resp. Již sedmdesátých letech 19. století.    

Tematické okruhy 1.     Realismus T. G. M. 2.     Estetický realismus přelomu osmdesátých a devadesátých let v Čechách, jeho mluvčí a jeho inspirace (O. Hostinský, J. Herben, V. Mrštík, H. G. Schauer…) 3.     „Realistovy fantazie“ – Josef Popper-Lynkeus jako myslitel a spisovatel 4.     Realismus jako estetická a kritická kategorie    

Bibliografie  

Primární texty:

Masaryk, Tomáš Garrigue: Dvě povídky. Doslov Jan Herben. Milena Herbenová, Praha 1930

Masaryk, T. G.: Přednášky a studie z let 1882–1884. Spisy T. G. Masaryka 17. Ed. Stanislav Polák a Jiří Brabec (1998)

Masaryk, T. G.: Sebevražda. Spisy T. G. Masaryka 1. Ed. Jindřich Srovnal (1998)

Masaryk, T. G.: Otázka sociální. Základy marxismu filosofické a sociologické. Spisy T. G. Masaryka 9, 10. Ed. Jindřich Srovnal (2000).

Masaryk, T. G.: Z bojů o rukopisy. Spisy T. G. Masaryka 19. Ed. Jana Svobodová (2004)  

Masaryk, T. G.: Z počátků Athenaea. Ed. Jiří Franěk. Spisy T. G. Masaryka 18 (2004).

Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Za války a ve válce. 1914–1918. Spisy T. G. Masaryka 15. Ed. Jindřich Srovnal (2005)

Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. 1901–1903. Spisy T. G. Masaryka 25. Ed. Michal Kosák (2011).   

Popper, Josef: Die technischen Fortschritte nach ihrer  ästhetischen und kulturellen Bedeutung. Carl Reissner, Leipzig 1888.

Popper-Lynkeus, Josef: Phantasien eines Realisten. Gustav Kiepenhauer Verlag, Weimar–Leipzig, 1986 [1899].

Lynkeus: Fyziologie hnutí srdečných, Čas 4. 1. 1901 + Světlo filosofa, Zápas duší, Cizoložnice, Po bitvě u Slavkova; Rozhledy, červen 1904 + Episoda po bitvě u Slavkova, přel. J. Hošťálek, Besedy Času 28. 3. 1913.

Josef Popper-Lynkeus: Allegemeine Nährpflicht als Lösunf der sozialen Frage (1912).

Josef Popper-Lynkeus: Selbstbiographie (1915).

 Lynkeus: Fantasie realisty. Tři kapitoly. Přel. Josef Bobek. Kladno 1921.

Sociální prorok. Život a dílo ing. Josefa Poppera Lynkea. Red. Jaroslav Šíma. Praha 1938  

Sekundární literatura bude doplňována průběžně.        

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na tzv. realistické hnutí jako východisko či počátek středoevropských moderních hnutí. Kromě různých historických a teoretických forem realismu je hlavním tématem reformní iniciativa T.

G. Masaryka ve vzdělanostní / vědecké, politické, náboženské, sociální i estetické oblasti, a její protějšek v díle kolínského rodáka Josefa Poppera-Lynkeuse, zakladatele hnutí Všeobecné vyživovací povinnosti (Allgemeine Nährpflicht).

Realismus v pojetí těchto myslitelů nebyl pouze politickou ideu a světonázorovou koncepcí, nýbrž i pojetím stylu a literárního jazyka. Z řady důvodů lze stopovat počátek modernismu v Čechách a v Rakousku právě v jejich aktivitách v osmdesátých, resp.

Již sedmdesátých letech 19. století.