Charles Explorer logo
🇬🇧

Love in the mariage, love in the sin, family, children and free time from Middle Ages to the 19th century

Class at Faculty of Arts |
ABO700120

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaný výběr témat: 1. Úvodní studie: Richard van Dulman: Bezectní lidé 2003 2. Středověký člověk a jeho svět, ed.

Jacques Goff. Člověk na okraji ve středověku 3.Člověk českého středověku. Edd.

M. Nodl, F. Šmahel 4.N.

Zemon Davisová: Ženy naokraji 5.F. Oberfalcer: Vyznání na mučidlech 6.

Smolné knihy 7. Z.

Winter: Rakovnické obrázky, Malé historie ze života staročeského 8. J.

Francek: Dějiny loupežnictva, Zločin a trest… 10. Čarodějnické procesy. Kladivo na čarodějnice 11.

Procesy proti kacířům a rouhačům 12. Leah Otis-Cour: Rozkoš a láska.

Dějiny partnerských vztahů ve středověku 13. Abélard a Heloisa – Dopisy utrpení a lásky. 2. vyd.

Praha: Vyšehrad, 2003 14. Tristan a Izolda.

Kurtoazní láska? 15. Quadragesimale admontské – konfrontace řádného křesťanského života z životem hříšným 16.

Vzorná láska v rodině křesťanské v konfrontaci s rodinou zbloudilou -  J. Ehrenberger: Čermákova rodina 1867 17.

Výchova a život dětí královských 18. J.

Svátek: Ze staré Prahy, Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, Pražský kat. Sansonovy Paměti pařížských katů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři se zaměří na rozbor textů a odborné literatury s tematikou manželství i mimomanželských styků, na rodinu a děti. Současně se pokusíme charakterizovat vzorná manželství, lásku kurtoazní, ale i hříšnou nebo i nešťastnou.

Názory na ženy a jejich společenskou roli budeme většinou interpretovat z pohledu autorů, kazatelů, mužů. Svědectví žen jsou zachována sporadicky.