Charles Explorer logo
🇬🇧

Study of the Object. Poems of things

Class at Faculty of Arts |
ABO700122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program na nejbližší semináře: 11. 10. semiář z pracovních důvodů odpadá 18. 10. Mörike: báseň Na Lampu (Auf eine Lampe; překlad ve výboru Proč bolíš, radosti? přel. Ivan Slavík, 1979; lit: E. Staiger: Poetika, interpretace, styl, Triáda 2008, text "K jednomu Mörikovu verši); Baudelaire: Mršina (překlady v různých vydáních); Keats: Óda na řeckou vázu (někdy překládáno urnu) (překlady Hany Žantovské - výbor Déšť z plané růže - viz naskenované texty; popř. jiřiny Haukové), lit. H. Vendler (naskenovaný text v souborech) 25. 10. Keats, Baudelaire - pokračování 1. 11. Rilke (viz básně v souborech) 8. 11. Rilke (pokračování) 15. 11. Rilke - vybrané sonety (viz soubory), Devátá elegie (Elegie z Duina, nejlépe asi překlad J. Gruši) 22. 11. Pound: Retrospect; Williams - vybrané básně; Altieri - pasáž k Williamsovi (vše v souborech) 29. 11. W. Stevens (vybrané básně); nepovinně: Altieri - pasáž k WS (s.  336-341, viz soubory) 6. 12. Francis Ponge (texty v souborech: Razidlom vecí, zejm. s. 15-39; + Ústřice, Džbán, popř. další) 13. 12. Zbigniew Herbert: Studium předmětu (česky a polsky v souborech) 20. 12. Bohuslav Reynek: Odlet vlaštovek 3. 1. jednotlivé básně podle domluvy (odkaz plus texty v souborech, mj. Rožděstvěnskij, Follain, J.E.Vold, Caillois, W. Whitman: My Canary Bird - http://www.online-literature.com/walt-whitman/leaves-of-grass/303/, St. George: Slovo; Reynek: Majáky; Medek: Magnetická ryba)    

Seminář bude založen na "close reading" vybraných básní, které doprovodíme o patřičný historický kontext. Po úvodní hodině bude postup víceméně chronologický.

Tematické okruhy:   1. jak vymezit báseň o předmětu, funkční a obsahové vymezení; příklady 2. možnosti uvedení předmětu - popis, apostrofa, příběh 3. vztah k výtvarnému umění 4. jak "popsat", uvést báseň o předmětu, možnosti 5. souvislosti - předmět ve filosofii, má věc, předmět a důraz na něj historický význam, jak se věci mění v čase, otázka aury  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Básně věnované předmětům v širším slova smyslu najdeme ve světové poezii od antiky (počínaje například Achilleovým štítem v Iliadě) až do současnosti. Výrazným příspěvkem byly po roce 1900 Rilkovy tzv.

Dinggedichte, které vedla také ke zvýšenému zájmu o tento typ básní. V rámci semináře se pokusíme tyto básně popsat a vymezit, seznámit se s jejich historií a přečíst vybrané z nich. - Druhým cílem semináře je uvažovat o formě představavení básně ve formě eseje.

V tomto ohledu bych rád navázal na knihu Básně a místa, v které byly uvedeny básně o místech. Na vzdálenějším horizontu je pokus o koncipování podobné knihy věnované básním o věcech.