Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading skills at school

Class at Faculty of Arts |
ABO700126

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude orientován na získání praktických dovedností potřebných pro výkon profese učitele českého jazyka a literatury. Semestrálním výstupem semináře bude u každého studenta soubor textů vystavěný na principu čítanky, antologie pracovních listů či podobných materiálů, s jednoznačnou tematickou i metodickou koncepcí, který bude využitelný při rozvoji a ověřování čtenářských dovedností ve škole.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cvičení je orientováno na získání praktických dovedností potřebných pro výkon profese učitele českého jazyka a literatury v oblasti vzdělávání směřujícího k osvojení čtenářských dovedností žáky. Pozornost bude věnována jednak obecné problematice osvojování čtenářských dovedností, jednak specifickým rysům v této oblasti při výuce literatury na různých typech středních škol a na druhém stupni základních škol, resp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.