Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretative Seminar: Tolkien's The Lord of the Rings

Class at Faculty of Arts |
ABO700127

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný program:   1) Úvodní hodina   2) Pán prstenů v kontextu Tolkienova díla (Kniha ztracených pověstí a jiná raná díla, Hobit, Silmarillion, Nedokončené příběhy a další texty); předchůdci a inspirační zdroje – severské ságy (poetická a prozaická Edda, Kalevala), Beowulf, velšské pověsti, artušovský cyklus, německá a anglická pohádková tradice 19. století, balady, americký vliv, historiografické texty (Gibbon, Charles Oman); George MacDonald, William Morris, Rudyard Kipling Četba: úvodní texty (O Hobitech) až po 5. kapitolu („Odhalené spiknutí“)   3) Tolkienův život a jeho vztahu k Pánu prstenů (dětství v Jižní Africe, Velká válka, manželství, život v Anglii) Četba: 6. kapitola až 12. kapitola („Útěk k brodu“)   4) Vypravěč a postavy Četba: 1. až 5. kapitola druhé knihy („Můstek v Khazad-Dûm“),   5) Prostředí, krajina, příroda a jejich funkce v románu; fikční svět a jeho povaha, otázka alegorie a aplikace, vztah Tolkienova světa a světa aktuálního Četba: 6. až 10 kapitola druhé knihy („Rozbití společenstva“)   6) Mytologie, náboženství; dobro a zlo; otázka hrdinství; luddismus, konzervativismus, kolonialismus, rasismus? Četba: 1. až 6. kapitola třetí knihy („Král ze Zlaté síně“)   7) Klíčové motivy: zpěv, hvězda, vlk, kouř, neviditelnost, symbolika barev a další Četba: 7. až 10. kapitola třetí knihy („Palantír“)   8) Jazyk a jazyky Četba: 1. až 6. kapitola čtvrté knihy („Zapovězená tůň“)   9) Překlad Četba: 7. až 10. kapitola čtvrté knihy („Mistr Samvěd váhá“)   10) Poezie v rámci Pána prstenů a její adaptace (zhudebnění – Donald Swann, The Tolkien Ensemble a další; také jiná hudba inspirovaná Pánem prstenů) Četba: 1. až 10. kapitola páté knihy („Černá brána se otevírá“)   11) Grafické a filmové adaptace – John Howe, Alan Lee, Ted Nasmith a další ilustrátoři, Bakshiho nedokončený animovaný Pán prstenů (1978), Jacksonova trilogie; případně počítačové hry Četba: 1. až 3. kapitola šesté knihy („Hora osudu“)   12) Pán prstenů coby zdroj inspirace: epigoni a následovníci (Ursula Le Guin, Terry Brooks, David Eddings, Guy Gavriel Kay, a mnozí další); parodie Četba: 4. až 9. kapitola šesté knihy („Šedé přístavy“), případně Dodatky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je postupně, kapitolu po kapitole a co možná nejdůkladněji pročíst celý román Pán prstenů. Každá hodina by měla být zároveň věnována jednomu obecnějšímu tématu - okolnosti vydání a předchůdci, kulturní, náboženské a ideologické podhoubí, geneze textu, kompozice, žánr, vypravěč, postavy, jazyk(y), svět, alegoričnost a aplikovatelnost, recepce, epigonství, pozdější adaptace, vydání, přijetí a vliv v českém prostředí a další.

Je předpokládána alespoň povšechná znalost díla již předem, aby bylo možné už od začátku mluvit o románu jako celku.