Charles Explorer logo
🇬🇧

Robots and artificial people in literature: Frankenstein‘s monster and his gang

Class at Faculty of Arts |
ABO700128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplní předmětu je četba a interpretace vybraných textů, které mapují vývoj lidských představ o umělém člověku.Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti v hodinách a krátkého referátu.Předpokládá se alespoň základní orientace ve sci-fi žánru, jejíž absenci může vynahradit jen bouřlivý diskuzní zápal.Seznam literatury není definitivní, může dojít k drobným změnám v závislosti na preferencích všech účastníků. Seznam četby:Hoffmann, E.

T. A. - Pískař (1816)Shelley, Mary – Frankenstein (1818)Čapek, Karel - R.

U. R. (1921)Del Rey, Lester - Helen O'Loy (1938)Asimov, Isaac - Já, Robot (1950) (vybrané povídky)Tevis, Walter – Zpěv drozda (1980)Aldiss, Brian W. – Superhračky vydrží celé léto (2001)Beckett, Bernard – Genesis (2010)Garland, Alex – Ex Machina (film - 2014) + možné obměny např.

Levin, Ira - Stepfordské paničky (1972) ad. Vybrané pasáže ze sekundární literatury:LEERSSEN, Joep.

Imagology: On using ethnicity to make sense of the world. Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 2016, 10: 13-31.

JENTSCH, Ernst. On the psychology of the uncanny, Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities. 1997, 2(1), 7–16.HORÁKOVÁ, Jana.

Robot jako robot. Praha: KLP, 2010, 238 s.

Primitiae. ISBN 9788086791708.TVRDÝ, Filip.

Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence. Praha: Togga, 2014.

Scholia (Togga). ISBN 978-80-7476-043-3.HAMPTON, Gregory Jerome.

Imagining slaves and robots in literature, film, and popular culture: Reinventing yesterday's slave with tomorrow's robot. Lanham: Lexington Books, 2015.

ISBN 9780739191453.VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Eva. Učiňme člověka ke svému obrazu: Pygmalion, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l'Isle-Adam.

Praha: Karolinum, 2012, 317 s. ISBN 9788024620558.