Charles Explorer logo
🇬🇧

Major discussions in literary critism: 1990–2010

Class at Faculty of Arts |
ABO700129

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Oddechový čas       1. Janoušek, Pavel: Time-out aneb Zhroucená tradice, Tvar 1, č. 43, 1990, s. 1, 4–5, též in: Time-out aneb Mé kritické pokusy, omyly a bláboly z let 1987–1999, Host: Brno 2001, s. 69–80.       2. Haman, Aleš: O tom „oddechovém čase“ české literatury, Tvar 2, č. 9,1991, s. 8.      

Pořádek, či chaos?       3. Jungmann, Milan: Obnovení pořádku v české literatuře, Literární noviny 3, č. 40, 1992, s. 4.       4. Kratochvil, Jiří: Obnovení chaosu v české literatuře, Literární noviny 3, č. 47, 1992, s. 5.       5. Jungmann, Milan: Kudy kam z chaosu, Literární noviny 4, č. 4, 1993, s. 7.       7. Mertl, Věroslav: Obnovení řádu v české literatuře, Literární noviny 4, č. 1, 1993, s. 6 a 7.       8. Kratochvil, Jiří: Nový čas příběhů, Literární noviny 8, č. 33, 1997, s. 1 a 7.      

Vratifest       9. Typlt, Jaromír Filip: „Vratifest“. Rozžhavená kra, Iniciály 3, č. 31 a 32, 1993, s. 68–72, resp. 66–71; Rozžhavená kra. Vratifest, Votobia: Olomouc 1996.       10. Typlt, Jaromír Filip: Devadesátá léta mezi zátiším a bojištěm. Časové úvahy o tom, co se stalo závazným pro básníky a čím zavazuje poezie,Tvar 3, č. 16, 1993, s. 1, 4–5.       11. Trávníček, Jiří: Básníci, do boje!!! aneb Jak je důležité míti „Filipa“, Tvar 3, č. 19, 1993, s. 1, 4.       12. Putna, Martin C.:Chvála jasné řeči, Tvar 3, č. 19, 1993, s. 5.       13. Bílek, Petr A.: Anti-Typlt aneb Pár sloviček k nezvedenci, klacíčkem šťourajícímu, Tvar 3, č. 24, 1993, s. 1, 4–5.       14. Putna, Martin C.; Borkovec, Petr: Skrz, Souvislosti 4, č. 2, 1993, s. 119–121.       doplňující      

Putna, Martin C.: My poslední Římané aneb Kdo dá Evropě ránu z milosti?, Literární noviny 4, č.17, 1993, s. 4.      

Špirit, Michael: Chuť žít dějiny, Respekt 4, č. 25, 1993, s. 22–23.      

Spory o autenticitu       15. Exner, Milan: Otazníky nad Českým snářem, Tvar 1, č. 20, 1991, s. 4.       16. Bílek, Petr A.: Kocovina jako stav mezi jiným a stejným, Tvar 4, č. 18, 1993, s. 6.       17. Janoušek, Pavel: Literární kritika a její hry. Rozhovor s Pavlem Janouškem, ptal se Jiří Sommer, Tvar 6, č. 12, 1995, s. 8 a 9.       18. Janoušek, Pavel: mc2 Putna aneb Revolucionářova Kniha Navzdory, Tvar 7, č. 13, 1996, s. 7.       19. Fidelius, Petr: Iluze spolehlivosti, Kritický sborník 15, č. 3, 1995, s. 55–68.       20. Grebeníčková: Události, Kritická příloha Revolver Revue 2, č. 4, 1996, s. 52–57.       21. Špirit, Michael: Výpovědi, které měly zůstat utajeny, Kritická příloha Revolver Revue 2, č. 4, 1996, s. 68–72.       22. Bílek, Petr A.: Možnosti „já“: Autenticita, autobiografie, autorský obraz, Tvar 7, č. 14, 1996, s. 8.       23. Bílek, Petr A.: Kriticistní příloha č. 4, Tvar 7, č. 14, 1996, s. 23       24. Janoušek, Pavel: Polopaktismus, Tvar 8, č. 4, 1997, s. 5.       doplňující      

Lopatka, Jan: Deníkové dílo Jana Hanče, in: Šifra lidské existence, s. 86–89, původně in: Tvář, č. 2, 1968, s. 41.      

Hybler, Martin: Cesta do Stínadel, Kritická příloha Revolver Revue č. 5, 1996, s. 92–100.      

Román a příběh       25. Trávníček, Jiří: Lyrik na poli epickém aneb Hloubka bez povrchu (recenze: Komačka, Pavel: Stopy za obzor, Triáda: Praha 2006), Host 22, č. 9, 2006, s. 9–11.       26. Král, Petr: Umění odbočky. Příběh jako regrese, Host 23, č. 4, 2007, s. 38–39.       27. Trávníček, Jiří: Skutečná tvorba v pojetí Petra Krále aneb Nuda od nudy pojde, Host 23, č. 4, 2007, s. 39–41.      

Paradoxy české „literární kritiky“       28. Topol, Jáchym: Světlo, teplo, samota, Aluze 8, č. 1, 2004, s. 14–21.       29. Mikulášek, Alexej: Paradoxy české „literární kritiky“ aneb tristní listování současnými literárními časopisy, Předneseno na konferenci Česká literatura v Evropské unii, 24. 9. 2005, Obrys–Kmen, č. 45, 2005, s. 14–21.      

„Bonusová“ aktualizace z roku 2017      

Topol, Jáchym: O nicotě a ponižování. Rozhovor s Jáchymem Topolem, Právo, Salon, 21. 6. 2017.      

Reakce Ladislava Jakla, Václava Klause a Jiřího Weigla: Smí spisovatel Topol napsat román Citlivý člověk?      

Doplňující      

Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16.– 17. 9. 1998), Ústav pro českou literaturu AV ČR / Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity / Slezské zemské muzeum 1999.      

Taylor, Charles: Etika autenticity, přel. Marek Hrubec, Filosofia: Praha 2001.  

Přibáň, Jiří a kol. Právo a dobro v ústavní demokracii: Polemické a kritické úvahy, Sociologické nakladatelství: Praha 2011.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Polistopadové diskuse překreslily obrysy literárněkritického myšlení a spolu s nově ustavenými vztahy na poli literární publicistiky stále spoluurčují současnost literární kritiky.

Seminář se zaměří na témata, o kterých se vedly diskuse v literárních a kulturních časopisech v 90. letech 20. století a v první dekádě 21. století: oddechový čas, obnovení řádu či chaosu, autenticita, vratifest, paradoxy „literární kritiky“ a román a příběh.

Spolu s obsahovou interpretací a konfrontováním textů budeme přihlížet ke strategiím a etice vedení polemiky.